SEO a jeho vplyv

Napísané

SEO je skratka pre anglický výraz Search Engine Optimization, čo prekladáme do slovenčiny ako optimalizácie pre internetové vyhľadávače. Sú to techniky alebo súbory techník, ktoré zlepšujú pozície jednotlivých webstránok vo výsledkoch internetového vyhľadávača a tiež to zahŕňa postup, slúžiaci k zvýšeniu návštevnosti stránky. V dnešnej modernej dobe už nestačí len mať vlastnú web stránku, pretože na internete existuje množstvo podobných stránok, ktoré poskytujú rovnaké alebo podobné informácie, alebo produkty. Potom je už rozhodujúcim činiteľom iba to, na akej pozícii sa vaša stránka nachádza. Mnohí z nás dennodenne siahajú po informáciách a povedzme si pravdu, koľkí z nás sa dostanú ďalej ako na prvú stránku v Googli? Práve na to tu máme SEO optimalizácie, ktoré vám zabezpečia želaný výsledok v internetovom vyhľadávaní. Čím väčšia bude návštevnosť vašej stránky, tým vyššie umiestnenie dosiahnete a ak vaša webstránka propaguje určitý produkt, zvýši sa tým dopyt po produkte.

Pri SEO hovoríme o činiteľoch, ktoré ho ovplyvňujú a rozdeľujeme ich na off page a on page.

On page

Sú to faktory, ktoré nachádzame priamo na samotnej webstránke ako napríklad kvalita stránky, najvhodnejší názov pre stránku, výber tých správnych kľúčových slov pre stránku, telo web stránky, kód stránky, odkazy a iné.

Off page

Táto sekcia zahŕňa všetky faktory, ktoré existujú mimo stránku. Tu patria faktory ako návštevnosť stránky, sociálne siete, spätné odkazy atď. Stručne povedané, nachádza sa tu všetko, čo je nejakým spôsobom späté s danou stránkou a to všetko ovplyvňuje SEO.

Blackhat

Na to, aby SEO bolo pozitívne, sú niekedy používané nedovolené techniky, nazývané ako blackhat. Tie slúžia na násilne zvýšenie pozície vo výsledkoch vyhľadávania a to napríklad tak, že sa použije biely text na bielom pozadí, za účelom zvýšenia pozície vo vyhľadávaní. Síce tým možno na istý čas dosiahnuť žiadaných prvých priečok vo výsledkoch vyhľadávania, ale Google tieto techniky rýchlo odhalí a penalizuje, čo môže mať pre vás veľmi negatívny dopad vo viacerých formách – od zníženia ranku vašej stránky, po zníženie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, až po úplné vylúčenie vašej stránky, čo sa odzrkadlí v tom, že daná web stránka sa vôbec nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Preto sa radšej treba vyhnúť týmto zakázaným technikám.

Proces optimalizácie

Optimalizácia SEO je nikdy nekončiaci proces a o svoju stránku sa treba i naďalej starať a neustále pridávať zaujímavý obsah, ktorý užívateľa zaujme a bude sa k vašej stránke neustále vracať. Optimalizovanie stránky je však proces pomerne zdĺhavý a náročný, no oplatí sa do neho investovať pretože to prinesie nielen priaznivé výsledky samotnej stránke, ale aj vám. A ak túžite prilákať nových užívateľov, investícia do SEO je tým najlepším krokom.

Ako firma ponúkajúca tvorbu webstránok ovládame všetky najznámejšie techniky optimalizácie. Vplyv faktorov na SEO neustále sledujeme, a tak vieme, kedy a ako použiť jednotlivé techniky. Vieme ovplyvniť, aby postavenie vašej stránky bolo na popredných miestach vo vyhľadávaní, a tak sa vám zvýšila návštevnosť vašej web stránky. Dbáme na to, aby bolo všetko na správnom mieste, nepoužívame ani zastarané, ani nevhodné techniky, ktoré by SEO uškodili. Naše skúsenosti neustále rozvíjame a prispôsobujeme novým trendom. Jednoducho, robíme vždy všetko preto, aby náš klient bol s výsledkom, čo najviac spokojný a stránka mala pre neho kladné ohlasy a prinášala mu neustále nových návštevníkov či zákazníkov.