Redakčné systémy CMS

Napísané

Každý deň navštívi webové stránky veľké množstvo ľudí. Či už sú to webové prehliadače, eshopy, blogy alebo iné webové stránky, majú jedno spoločné. Ich obsah sa musí pravidelne aktualizovať. Softvér, ktorý uľahčuje aktualizáciu obsahu sa nazýva redakčný systém.

Vznik redakčných systémov

Prvé webové stránky vznikali ako unikátny existujúci súbor na internete. Každá ďalšia podstránka musela mať vlastný súbor. Princíp bol jednoduchý. Cez špeciálnu aplikáciu sa pripravil obsah, a ten sa poslal na internet cez FTP protokol. Takýto systém bol výhodný iba pre malé weby. Správcovia väčších webových stránok mali problém s neprehľadnosťou súborov. Vývojári tento problém vyriešili navigáciou. Tá umožnila orientáciu v materiále, ktorý sa nachádzal na webovej stránke. Ak však správca upravil alebo doplnil obsah, musel znova poslať na internet všetko. To bolo veľké riziko. Pri najmenšej chybe by sa web stal nefunkčným. Inovatívnym riešením sa stali redakčné systémy.

Redakčný systém

Má skratku CMS – Content Management System. Je to softvér na správu obsahu webovej stránky. Umožňuje spravovať klientovi obsah bez znalostí programovania. Redakčný systém obsah totiž sám uloží do príslušných kódov. Ďalšou inováciou je oddelenie obsahu od dizajnu a funkčnosti. Zmena v obsahu nevyžaduje ďalšie zmeny v iných oblastiach. Redakčný systém funguje ako modulárne riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť špeciálnym potrebám klientov.

Každý redakčný systém by mal obsahovať tieto funkcie:

  • škálovateľné rozšírenia (rozširovať moduly a funkcie systému a stránok)

  • jednoduchá správa obsahu (pridávanie, úprava, mazanie)

  • riadenie publikácie obsahu (dátum, začiatok a koniec publikácie)

  • správa užívateľov a užívateľských práv

  • správa dokumentov a súborov

  • jazyková lokalizácia systému a podpora viacerých jazykových verzií stránok

  • bezpečnosť systému a stránok

  • jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie

  • štatistika používania systému a návštevnosti webových stránok

Redakčné systémy sú využívané pre webové stránky a webové prezentácie, ktorých obsah je potrebné pravidelne upravovať. To sú napríklad: portály, eshopy, komerčné a súkromné webové stránky. Ich používanie nevyžaduje technické znalosti z ich tvorby (HTML).