ESPIK

Napísané

Informačný systém (IS) vznikol ako náhrada za predošlý systém, ktorý zákazník používal, no dôležitým vylepšením oproti staršej verzii je hlavne rýchlosť a stabilita pri veľkom množstve dát. Tieto aspekty sa podarilo zlepšiť až dvojnásobne.

Zrýchlenie až o 100%

Hlavným dôvodom náhrady IS bola rýchlosť a stabilita. Pribúdajúce informácie zaťažujú IS, teda sa spomaľuje práca, preto sme brali veľký ohľad na objem dát a navrhli sme systém tak, aby zvládol aj tú najväčšiu náročnosť. Dosiahli sme neporovnateľne lepšie výsledky ako v starom systéme, kde funkcionalita ostala bez zmeny. IS je aj napriek prídavným funkciám veľmi rýchly a stabilný.

Neporušenie starých údajov

Funkcionalita si ponecháva podstatu staršieho systému. Prebehlo však pár menších úprav pre zjednodušenie práce v prospech klienta. S vylepšenou rýchlosťou a stabilitou si klient môže aj naďalej spravovať platby, výdavky, príjmy a produkty. Cenné informácie boli zo starého IS neporušené. Všetky dáta boli spracované a prenesené do nového IS, takže klient o nič nepríde.

Nové funkcie

Pre zlepšenie a spríjemnenie práce sa ani IS nezaobišiel bez nových funkcionalít. Všetky funkcie sú navrhnuté tak, aby systém bol stále rýchly a stabilný.

  • Responzivita - IS je odteraz responzívny, takže sa prispôsobí akémukoľvek zariadeniu.

  • Filtrovanie - Pre lepšiu prácu s údajmi boli navrhnuté aj nové, rôznorodejšie filtre.

  • Interaktívne mapy - Na mape je možné si pozrieť všetky zberné miesta pre lepší prehľad a plánovanie.

  • Rozhranie pre zamestnancov - Bolo navrhnuté pre rýchlu prácu a jednoduchý prehľad so zobrazením pre tablety.

  • Polohy - Zaznamenávanie polôh áut, ako aj zistenie aktuálnej polohy a to pomocou GPS v zariadení.

  • Denný report - Zhrnutie všetkých akcií a činnosti v systéme za daný deň.

Všetky funkcie boli navrhnuté na mieru pre klienta, pričom sa uchovala rýchlosť a stabilita IS. Pre lepšiu predstavu máme k dispozícii pár náhľadov IS.