Ako tvoríme webové stránky pre klienta

Napísané

Ak sa raz klient rozhodne, dať si vyhotoviť webovú stránku, robí to väčšinou so zámerom, aby zviditeľnil seba, svoju firmu alebo produkty, ktoré prezentuje. Pri priamom kontakte s klientmi sa stretávame s dvoma typmi: 

  1. Klient, ktorý ma presnú predstavu o uskutočnení jeho plánov a predstáv.

  2. Klient, ktorý síce má nejakú predstavu, ale niekedy presne nevie, čo by finálna stránka mala obsahovať alebo ako by mala fungovať. Tu sa vyskytujú častejšie problémy, nakoľko klient si niekedy na základe svojej neujasnenej predstavy nárokuje na mnohé zmeny na svojej webstránke, čo je časovo náročné a presahuje to často vopred stanovený limit. Je preto veľmi dôležité, ak si už klient ide dať vyhotoviť webstránku, aby mal ujasnenú predstavu, pretože sa tým urýchľuje celý proces tvorby webstránky. 

 Každá predstava klienta sa dá realizovať. Či už zákazník má alebo nemá ujasnenú predstavu, snažíme sa postupovať čo najzodpovednejšie, trpezlivo, prípadne nejasnosti ozrejmiť a chýbajúce predstavy dopĺňať a diskutovať s naším klientom.

Ako vyzerá samotný priebeh tvorby webstránky? 

Najprv nám klient opíše svoju predstavu, čo možno najdetailnejšie. Veľmi podstatné je zváženie klienta, či bude chcieť meniť obsah svojej webovej stránky samostatne a podľa svojich potrieb. V tomto prípade je tu potreba vytvorenia redakčného systému, ktorý je nevyhnutný pre danú webstránku. Tento redakčný systém je forma elektronického systému, slúžiaceho na jednoduchú a profesionálnu tvorbu a aktualizáciu firemných webstránok. Redakčný systém musí byť prehľadný a musí tiež napĺňať požiadavky stránky. Navyše pre klienta by mal byť komfortný. Počas konzultácie s naším klientom si všetko zapisujeme a napokon robíme podrobnú analýzu so zákazníkom, kde zvažujeme a predpokladáme možné riešenia, ale aj nedostatky a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas tvorby webstránky. Po dôkladnom rozbore sa vypočíta približný čas, ktorý samotná tvorba stránky zaberie, a teda sa vyráta aj výsledná suma. Ak so všetkým klient súhlasí, môže nasledovať samotný proces tvorby. 

Avšak nie vždy je všetko dokonalé a v priebehu tvorby stránky sa môžu vyskytnúť problémy, ktoré konzultujeme so zákazníkom a snažíme sa ich vyriešiť čo najskôr. Klienta, samozrejme, priebežne informujeme, ako postupujeme a napredujeme a ktoré časti stánky sú už hotové. Je vhodné, aby si to klient prišiel prezrieť, zhodnotiť a prípadne navrhnúť zmenu, pretože mnohé veci sa tak dajú dokončiť v stanovenom čase bez zbytočného presahovania limitu. 

Všetko má svoj čas

Celý proces tvorby stránky nie je zložitý, ak je ujasnená predstava samotného zákazníka. Treba však uviesť do pozornosti, že nie všetky plány sa dajú realizovať rovnako rýchlo. Niektoré si totižto vyžadujú viac času, iné zase menej, preto sa už pri analýze stanovuje približný čas celého priebehu. Po našej dôkladnej konzultácii si však myslíme, že každý klient, ktorý si dá vyhotoviť webovú stránku u nás, bude nakoniec maximálne spokojný.